logo4 Muzeum Geologiczne
Instytut Nauk o Morzu
Uniwersytet Szczeciński
ul Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

tel.
091 444 24 28
tfx.
091 444 23 58
mailto:petromin@univ.szczecin.pl

05.01.2009 petromin@univ.szczecin.pl


Muzeum Geologiczne zostało założone 9 czerwca 1994 roku. Pierwszym organizatorem był Stanisław Piotrowski, który kierował Muzeum w latach 1994 - 2001. Muzeum jest Członkiem Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Ponadto zostało ono wpisane do Rejestru Muzeów Świata: K.G.Saur Verlag GmbH & Co. KG, Munich, Germany:

  • Internal data code: 19001151
  •  Subjects: geology, ecology, environmental protection.


                      !! UWAGA !!

                 Muzeum zmieniło siedzibę.
ponownie jest w swoim głównym budynku na
            ul Mickiewicza 18


Muzeum od stycznia jest już czynne tel: 091 4442428

!!UWAGA!!
Terminy wycieczek prosimy ustalać wcześniej pod w/w numerem telefonu

Wstęp do muzeum jest płatny

    Ceny biletów:
  • Normalny - 3.00,
  • Ulgowy - 2.00,
  • Oprowadzenie grupy - 10,